Tam Quốc hài: Tha ma tợ chao nỉ ma chao nỉ chủ chung xứ pa tai niếu pi niếu pio pái ủHồi trước nói Lã Bố ở Từ Châu, một hôm thấy có con gà mái béo mập chạy ngang bèn sai lính bắt lấy luộc lên làm đồ ăn sáng. Đang lúc khề khà, chợt nghe bên phía nhà hai phu nhân của Lưu Bị có tiếng My Phu nhân: “Tha ma tợ chao nỉ ma chao nỉ chủ chung xứ pa tai niếu pi niếu pio pái ủ...”, dịch ra tiếng Đại Việt có nghĩa là:
- Ới... làng trên xóm dưới, bên ngược bên xuôi, tôi có con gà mái vàng. Sáng nay tôi còn cho nó ăn, thế mà bây giờ nó bị mất! Ai bắt được thì cho tôi xin, nếu không trả thì chị em tôi chửi cho mà nghe đấyyy...
Lã Bố tái mào, vẫn tiếng My Phu nhân:
- Cái thằng chết đâm, cái con chết xỉa! Mày day tay mặt, mày đặt tay trái, mày ăn cắp con gà của bà. Này bà bảo cho chúng mày biết: Thằng đứng chiếu ngang, thằng sang chiếu dọc, thằng đọc văn tế, thằng bế cái hài, thằng nhai thủ lợn. Hôm nay bà chửi một bài, ngày mai bà sẽ chửi gấp hai lần liền. Bà chửi cho mày hóa điên, bà rủa suốt tháng liên miên không ngừng. Bây giờ bà mệt quá chừng, bà về cơm nước, nhớ đừng quên nha! Muốn sống thì thả gà ra, lạy bà hai lạy, bà tha cho mày!
Lã Bố chưa kịp hoàn hồn lại nghe tiếng Cam phu nhân lảnh lót từ nhà bên kia, nghe như âm thanh những đám cưới bắc cụm 4 loa hát thâu đêm:
- Cao tằng tổ đĩ, cao tằng tổ khảo, cố tổ gia tông cả ông, cả bà, cả cha, cả mẹ, chú bác, anh em, họ nội họ ngoại, xa gần ân ái, họ gái họ trai, dưới âm phủ đội mũ mà đi lên, trên thiên đàng xếp hàng đi xuống, bay hãy vén mái tai, gài mái tóc, đặng chống tai lên cho rõ, chống cửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp để mà nghe tao chửi đây này. Tam canh mụ đội, xóm hội xóm phường, xóm trước xóm sau, xóm trên xóm dưới, lư hương, bát nước, chiếu trải giường thờ, tau bới mả cha bay rung rinh như thuyền mành gặp sóng. Tau chửi cho tan nát tông môn họ hàng cái quân khốn khiếp, cái quân vô hậu kế đợi đã ăn của tau bảy con gà xám, tám con gà vàng. Bay ăn chi mà ác nhơn ác nghiệp. Bay ăn bằng nồi đồng, bay ăn bằng nồi đất, bay ăn khần khật, bay ăn ban đêm, bữa tối. Bay ăn cho chồng bay sợ, cho con bay kinh, bay ăn cho ngả miếu sập đình, cho mồ cha bay chết hết để một mình bay ngồi đó bay ăn. Đồ quân ăn chó cả lông, ăn hồng cả hột. Cái quân không sợ trời đánh thánh đâm. Bay ăn mần răng mà hết một chục rưỡi con gà? Cha cố tổ mười đời cha bay. Bay ăn chi mà ăn ác rứa? Bay tham chi mà tham vô hậu rứa? Cứ sáng sáng mất cái thúng, đứng bóng mất cái niêu, chiều chiều mất lẻ củi, tối tối mất con gà. Hôm qua tau mất con gà mái dầu khoang cổ. Hôm ni tau mất con gà mái nổ khoang bông. Tụi bay hãy vén mái tai, gài mái tóc, chống cửa ngõ cho cao, chặt hàng rào cho thấp mà nghe tao chửi.
Lã Bố nghe xong ngã vật ra đất, phì cả miếng thịt gà ra ngoài, miệng lảm nhảm:
- Không ngờ gái Giang Tô chửi kinh khủng khiếp như vậy!
Không biết sự việc tiếp theo thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm