Tam Quốc hài: Sống làm gì cho xăng tăng giá, sẵn gối bông đập phát cho xongHồi trước nói Lý Thôi, Quách Dĩ đã chết, Tào Tháo không còn ai để đánh nhau nên buồn tình một mặt sai Viên Thuật đánh Lưu Bị, mặt khác lại sai Lưu Bị đánh Viên Thuật. Lưu Bị nhận được chiếu vua do Tào Tháo soạn thảo, vâng lệnh dẫn ba vạn quân mã bộ sang đánh Viên Thuật.
Lưu Bị giao cho Trương Phi trông coi Từ Châu, nhưng bắt viết cam kết không được uống rượu, chỉ uống bia hơi. Lã Bố hay tin bèn sang chơi, mang theo một chiếc bình to và vài bao đựng cát sỏi. Trương Phi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Lã Bố đổ đầy đá cuội to vào một chiếc bình rồi hỏi Trương Phi:
- Theo đại ca, chiếc bình này đã đầy chưa?
Trương Phi gật đầu đồng ý là đã đầy, và chờ xem chuyện tiếp theo là gì, đang rảnh. Lã Bố lại đổ thêm sỏi vào bình và lắc nhẹ cho sỏi chèn vào các khoảng trống giữa những viên đá cuội rồi hỏi lặp lại câu hỏi, Trương Phi khẳng định rằng bình đã đầy. Lã Bố lấy ra một bao cát nhỏ và tiếp tục cho thêm vào vào bình, lắc nhẹ cho cát chui vào các khe hở rồi lại hỏi câu cũ, Trương Phi trợn mắt: “Đầy cụ nó rồi còn gì!”. Lã Bố bắt đầu triết lý:
- Những hòn đá cuội tượng trưng cho những thứ quan trọng nhất trong đời, đó những trận đánh, uy danh. Còn đây là những hạt cát tượng trưng cho trang phục, vui chơi, ăn uống, du lịch. Nếu đổ cát vào đầy bình trước thì ta sẽ không có chỗ để chứa sỏi đá, vì thế cần quan tâm tới những hòn đá trước, sau đó mới để cho sỏi và cát tràn đầy bình.
Trương Phi gật gù:
- Bố nói chí lí! À nhầm, Lã Bố nói chí lí lắm!
Lã Bố thấy Trương Phi đã phê lòi kèn thì cầm lấy bình rượu đổ vào chiếc bình:
- Dù vậy vẫn còn chỗ cho rượu, cuộc sống của đại ca thế nào thì vẫn luôn có chỗ cho rượu!
Trương Phi sung sướng vỗ đùi đen đét sai lính bày tiệc rượu tưng bừng cùng các quan đến nỗi say bò lê bò càng. Lã Bố chỉ chờ có thế, lập tức đuổi Trương Phi ra ngoài thành.
Trương Phi say rượu không đánh lại cũng đành chim cút, dẫn vài mươi tên kỵ mã đi gặp Lưu Bị kể chuyện, Quan Vũ đứng bên nghe xong gào lên:
- Mày đúng là thằng nát rượu, sống trên đời làm gì cho xăng tăng giá?
Trương Phi, mặt xanh như đít nhái, sợ hãi đập đầu vào gối bông tự vẫn.
Lưu Bị trông thấy vội vàng bước lên giật cái gối, quăng lên giường rồi nói rằng:
- Khi xưa chúng ta thề chết cùng ngày cùng tháng, giờ chú chọn ngày này để chết há chẳng phải bọn anh cũng phải chết theo sao?
Quan Vũ hỏi:
- Thế còn hai chị thế nào?
Muốn biết số phận hai người vợ của Lưu Bị thế nào, phải xem hồi sau mới rõ.

Trần Nhật JapXem thêm