Tam Quốc hài: Phương pháp chống sàm sỡ cả phần trên lẫn phần dưới rất... hậu quảHồi trước nói Lã Bố thấy Tào Tháo đặt câu đố vui cho Lưu Bị với chủ đề Điêu Thuyền thì tức điên, vừa phi ngựa cầm kích xông đến, bấy giờ bên Tào người ngựa đứng đố nhau mãi đã mỏi mệt, mọi người nháo nhác trông nhau, lại thấy mặt Lã Bố hằm hằm thịt bằm nên ai cũng muốn chạy thoát thân. Tào Tháo cũng té luôn về Sơn Đông, vào đến bên trong thành thì đã thấy phía ngoài Lã Bố và Trần Cung kéo đến bên ngoài chửi như hát karaoke.
Sau vụ xem đôi bên đấu trí này Thái Tử Từ tuyên bố rửa tay gác kiếm để đi chữa bệnh thần kinh. Còn về Ðào Khiêm, lúc bấy giờ chợt bị bệnh mỗi ngày một nặng, bèn cho gọi Lưu Bị đến nhường lại Từ Châu. Lưu Bị nhận Từ Châu đúng vào năm mất mùa nặng, bèn sai Tôn Càn tập hợp lính mua gà về nuôi để làm thịt kho mặn làm thức ăn cho quân.
Thời buổi thóc cao gạo kém nên Tôn Càn muốn nuôi gà không cần cho ăn vẫn lớn. Chỉ có cách duy nhất là rèn luyện dần dần cho chúng thích nghi. Mỗi ngày Tôn Càn rút bớt trong khẩu phần ăn của đàn gà một ít. Chẳng bao lâu đã đến giai đoạn gà không cần ăn gì mà vẫn... run rẩy sống, Tôn Càn lấy làm mừng rỡ. Nhưng hỡi ôi, khi định báo công lên Lưu Bị thành quả nghiên cứu của mình thì cả đàn gà lăn ra chết. Tôn Càn đau đớn ngửa mặt lên trời mà than rằng:
- Trời hại ta! Sắp thành công thì gà lại chết không hiểu vì lý do gì?!
Lưu Bị nghe tin, đến an ủi và cử Tôn Càn sang quản lý những con voi đá quanh thành, dặn không cần cho voi đá ăn.
Một hôm Tôn Càn đi chơi với bạn gái, trước khi đi chơi cô gái được mẹ dặn:
- Nếu bạn trai của con có ý sàm sỡ với con ở phần trên con phải nói “không được”, còn nếu nó sàm sỡ với con ở phần dưới con phải nói “dừng lại”!
Hôm về, cô gái có vẻ phờ phạc, người mẹ đã hiểu chuyện gì đã xảy nên giận dữ hỏi:
- Con có thực hiện theo lời mẹ dặn không mà ra nông nỗi?
Cô gái sụt sùi:
- Dạ con có nói đúng theo lời mẹ dặn! Nhưng bạn trai của con vừa sàm sở ở phần trên vừa sàm sở ở phần dưới, con đã gào lên “không - được - dừng - lại”, thế mà vẫn không ăn thua!
Bà mẹ tức quá đến gặp Tôn Càn tẩn cho một trận nhừ tử, bắt phải cưới con gái mình. Tôn Càn vui vẻ nhận lời.
Bấy giờ Lã Bố và Trần Cung đánh nhau với Tào Tháo ở Sơn Ðông, được Viên Thiệu ở đem quân đến giúp, Tào Tháo đuổi Lã Bố chạy về tận Từ Châu. My Chúc và mọi người can ngăn nhưng Lưu Bị vẫn đón Lã Bố vào, sau vài chầu rượu Lã Bố biết Quan, Trương không ưng mình nên xin Lưu Bị ra ấp Tiểu Bái gần đó ở tạm, ủ mưu hèn kế bẩn lấy Từ Châu sau.
Muốn biết Lã Bố tung mưu hèn kế bẩn gì, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm