Tam Quốc hài: Đốc Bưu diễn hài công lý nơi công đườngHồi trước nói đội quân Khăn Vàng đã tan. Bấy giờ bọn Thập Thường Thị vẫn được vua Linh Đế tin dùng, chúng lại có nhiều vây cánh, trong đó có Đốc Bưu. Một hôm, nghe tin Đốc Bưu ghé ngang qua An Hỉ, Huyền Đức ra thành nghênh tiếp. Sau khi bú diệu cắn mồi say sưa, đốc Bưu gọi Huyền Đức nói:
- Hãy đem tất cả những vụ án tồn đọng ra để ta thay ông xét xử.
Công đường hôm ấy nhộn nhịp, người người ra vào tấp nập như hội làng, Đốc Bưu ngồi vểnh râu xét xử từng vụ án. Đốc Bưu chỉ hỏi những câu rất ngớ ngẩn kiểu như:
- Thời điểm con của bà thụ thai là 8 giờ 8 phút ngày 8 tháng 8, vậy bà làm gì vào lúc đó?
- Khó nói lắm, thôi quan tự đoán đi.
- Nguyên nhân nào khiến cuộc hôn nhân đầu tiên của bà kết thúc?
- Cái chết thưa quan.
- Ai đã chết?
- Thôi quan tự đoán luôn đi...
Huyền Đức nghe mà buồn ngủ bèn ra quán trà đá bà Ba Quán bên ngoài công đường ngồi giết thời gian. Gọi cốc nhân trần xong chưa kịp uống, bỗng nghe có tiếng huyên náo, Huyền Đức vội vã chạy về thì thấy Trương Phi đang tẩn Đốc Bưu te tua.
Huyền Đức vội can, Trương Phi nói:
- Đại ca chỉ được chức Huyện úy nhỏ như con kiến trong cái giếng. Đã vậy, Đốc Bưu lại còn đến đây xử án kiểu xỉ nhục công đường của chúng ta, chỉ bằng giết quách cho hả giận rồi trở về quê nuôi gà, trồng rau sạch, kinh doanh cây cảnh sướng hơn.
Huyền Đức liền lấy ấn treo nơi cổ Đốc Bưu, và nói:
- Ngươi hãy đem ấn này về giao cho triều đình, nhớ học thêm ngành Luật đi kẻo những người làm quan mang tiếng theo.
Đốc Bưu mặt xanh như đít nhái, để nguyên quần đùi áo ba lỗ chuồn vội về Dĩnh Châu, vu cho anh em Huyền Đức mưu phản. Ba anh em Huyền Đức cũng bắt xe ôm đi luôn trong đêm về Sơn Tây, quê Quan Vũ.
Bấy giờ là năm Trung Bình thứ sáu, mùa hạ, tháng tư, vua Linh Đế đau nặng, bèn triệu Đại tướng quân Hà Tiến vào cung để thương nghị. Hà Tiến vốn con nhà hàng heo chuyên bán tiết canh cháo lòng nhưng có em gái vào cung làm quý nhân, nhờ sinh được hoàng tử Biện, nên mới được phong làm Hoàng Hậu. Hà Tiến cũng nhờ đó mà nhậm được trọng chức, trước nay vẫn thay mặt vua chỉ huy các đại thần dẹp loạn Khăn Vàng.
Hồi này thì chưa có gì, nhưng mời xem hồi sau sẽ rõ chuyện mấy đứa cháu dính scandal khiến Hà Tiến thành ra thân bại danh liệt.

Trần Nhật JapXem thêm