Tam Quốc hài: Những câu thần chú khiến cái bản lĩnh của đàn ông đứng hẳn dậyHồi trước nói Khổng Minh qua đời, Khương Duy lên thay chức. Phía bên Ngụy, sau khi mất công đánh Công Tôn Uyên ở Liêu Ninh một trận tơi bời khói lửa thì ít lâu sau khu vực này lại tuyên bố độc lập mà không làm gì được, Tư Mã Ý hận quá mà mất, Tư Mã Sư thay chức. Tư Mã Sư truất ngôi Tào Phương, lập Tào Mao làm vua.
Tư Mã Sư có nhiều vợ và thê thiếp, nhưng không có con. Chuyện rằng do Sư theo đuổi sự nghiệp quá nhiều nên quên cả chuyện giường chiếu, đến nỗi về già rồi còn phải nhờ sự hỗ trợ của thầy thuốc đối với “cái thể hiện chức năng đàn ông” của mình. Vị thầy thuốc này chính là hậu duệ của một đệ tử theo Trương Giác ngày nào, nhưng nay chỉ chuyên theo nghề chữa bệnh khó nói để bệnh nhân... khó nói dù chữa thành công hay không.
Một hôm, Tư Mã Sư định gọi thầy thuốc vào phủ để khám bệnh, nhưng như thế lộ hết cả ra, mỗi lần lên triều các quan lấy ra làm chủ đề bàn tán thì còn gì là oai phong của quốc sư quyền lực tối thượng.
Sư bèn đóng giả tỷ phú già tuổi có ý định lấy vợ đến gặp thầy thuốc, trình bày rằng ông giàu có lắm, nhưng chưa có một người con nào để thừa kế tài sản kếch sù của ông. Giờ ông quyết định lấy vợ, do mai mối, một cô đã nhận lời cầu hôn của ông, nhưng ông phải chứng minh cho cô thấy "cái đàn ông" của ông hãy còn tác dụng.
Sau khi nghe bệnh nhân trình bày, thầy thuốc đưa cho Sư một gói thuốc và hướng dẫn tỷ mỉ cho ông cách sử dụng mỗi lần, rằng gói này ngàn năm mới có một gói, không có gói thứ hai, sắc lên chỉ được uống đúng một lần.
- Trước khi ngài vào với vợ, ngài nói: "bíp bíp" là thuốc có tác dụng làm thức dậy "cái đàn ông", sau khi xong việc ngài phải nói "bíp bíp" để trở lại trạng thái bình thường. Thuốc chỉ có tác dụng cho 2 lần lên và 2 lần xuống.
Tư Mã Sư về phủ tự tay sắc thuốc để uống, sau khi uống lại tò mò không biết thuốc có tác dụng thật không, Tư Mã Sư thử niệm chú “bíp bíp”. Thật kì diệu, cái của đàn ông thức dậy ngay, Tư Mã Sư phấn khởi lắm, nhắn tin gọi vợ về. Để làm ra vẻ mình vẫn bình thường, Sư lại niệm chú “bíp bíp” cho quay về như cũ. Như vậy chỉ còn 1 lần tác dụng.
Tư Mã phu nhân thấy chồng nhắn tin nói lần này sẽ có con thì mừng lắm, lên kiệu về phủ ngay. Vừa thấy vợ, Tư Mã Sư hứng khởi hô khẩu hiệu rõ to:
- Bíp bíp.
Tư Mã phu nhân ngạc nhiên:
- Bíp bíp là sao tướng quân?
Nghe “bíp bíp”, cái đó co lại nhanh chóng, Tư Mã Sư uất ức lăn ra chết. Tư Mã Chiêu lên thay, đưa Tào Hoán lên ngôi vua. Không lâu sau Tư Mã Chiêu qua đời, con trưởng là Tư Mã Viêm lên nối ngôi Tấn vương.
Muốn biết sự việc tiếp theo thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm