Tam Quốc hài: Nhà chẳng có gì để sợ, thôi thì sợ vợ tạm vậyHồi trước nói Lưu Quan Trương đến thăm Khổng Minh nhưng mua nhầm rượu rởm, đồ nhậu quá “đát” làm quà nên bị chủ nhà suỵt chó đuổi thẳng cổ. Vì sự nghiệp chung, Lưu Bị lùa Vân Trường và Trương Phi đi lần nữa, mặc cho hai người nhăn nhó như táo bón.
Ba anh em tay xách nách mang, khệ nệ ôm quà và phiếu du lịch miễn phí đến núi Ngọa Long Cương. Đến nơi, vừa bước vào sân đã thấy trong nhà có tiếng Khổng Minh quát ầm lên:
- Cô không bỏ thói bắt nạt chồng thì tôi đuổi về nhà ngoại ngay đấy, rõ chưa?
- Dạ!
- Ngay từ tối nay tôi sẽ thường xuyên đi nhậu với bạn bè, khi nào tôi về nhà mà say khướt thì cũng không được cằn nhằn...
- Dạ!
- Còn phải giúp tôi cởi áo, xoa dầu và an ủi tôi rằng cần phải luyện uống rượu nhiều hơn nữa cho bằng anh bằng em!
- Dạ!
- Riêng tiền lương, tôi thích đưa bao nhiêu thì đưa, không đưa cũng phải mỉm cười duyên dáng, cằn nhằn là chết với tôi!
- Dạ!
- Nếu có cô nào gọi điện mà tôi không có ở nhà thì phải trả lời dịu dàng và nhẹ nhàng thông báo khi tôi về nhà.
- Dạ!
- Tất nhiên những việc nhà cô phải tự làm hết, đừng có bảo tôi nhúng tay vào việc cỏn con nào.
- Dạ...
Ba anh em hoang mang tính xem có nên vào không thì ngoài cổng có tiếng chào:
- Ô la la, hôm nay các bác lại đến chơi thế này, sao không vào nhà mà đứng ngoài sân cho nó nắng? Hình như còn cầm cả phiếu du lịch miễn phí cho lão nhà tôi à?
Trong nhà, Khổng Minh xoắn lên:
- Chết, sư tử về sớm thế? Tắt ngay mấy cái “dạ” này đi không thì toi đời!
Ba anh em bước vào nhà, sau tuần trà, Lưu Bị nói:
- Thì ra tiên sinh bật sẵn file toàn tiếng “dạ” để hò hét cho oai.
- Chết chết, bác mà nói ra nó giết em.
- Muốn anh em tôi không nói ra cũng được, với điều kiện phải xuống núi làm quân sư cho tôi, dưới một người trên vạn người, có mà quát quanh năm không hết.
Khổng Minh nghe nói bùi tai, thịt hẳn con lợn rừng Tứ Xuyên làm thức ăn đi đường, rồi theo ba anh em Lưu Quan Trương gây dựng cơ đồ. Năm đó Ngọa Long tiên sinh Khổng Minh Gia Cát Lượng mới 27 tuổi.
Muốn biết Khổng Minh giúp được gì cho Lưu Bị không, mời xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm