Tam Quốc hài: Ngọa Long tiên sinh Khổng Minh Gia Cát LượngHồi trước nói nhờ Thủy Kính tiên sinh mách nên Lưu Bị biết đến Gia Cát Lượng nhưng lần đến đầu tiên không gặp. Ngày tháng trôi qua, nhân lúc nông nhà, ba anh em Lưu Quan Trương tranh thủ đi tìm Khổng Minh.
Gia Cát Lượng, biểu tự Khổng Minh, hiệu là Ngọa Long tiên sinh, chúng tôi sẽ gọi tắt tên anh là “Ngọa Long tiên sinh Khổng Minh Gia Cát Lượng”.
Khổng Minh thuộc dòng dõi Cát Anh, một tướng theo Trần Thắng khởi nghĩa chống Tần nhưng bị Trần Thắng giết oan. Hán Văn Đế lên ngôi đã sai người tìm dòng dõi Cát Anh và cấp đất Gia làm nơi ăn lộc. Một chi sau này lấy sang họ Gia Cát, ghép chữ "Cát" cũ và đất "Gia".
Sử chép Gia Cát Lượng sinh ra trong một gia đình nông dân có truyền thống yêu quê hương xóm làng, anh mồ côi từ bé, lưu lạc đến núi Ngọa Long Cương, chịu khó rèn luyện phấn đấu, tính thật thà thẳng thắn, chịu khó phấn đấu rèn luyện và tham gia các công việc của tập thể.
Một hôm, có người hương nhân đem biếu mâm cỗ, anh hỏi muốn nhờ vả gì mà đem biếu, người ấy nói vì kính trọng mà biếu, không nhờ gì. Nhưng mấy ngày sau người hương nhân kia quả nhiên có việc nhờ vả, anh bèn móc học nôn ra nguyên mâm cỗ.
Lần thứ hai Lưu Quan Trương đến nhà Khổng Minh có mang theo chai rượu ngoại cùng những món đồ nhắm hảo hạng, kèm vé du lịch miễn phí nói là lễ biếu ra mắt. Khổng Minh hỏi biếu vì cớ gì thì ba anh em đáp: “Nghe nói tiên sinh như Quản Trọng, Nhạc Nghị nên mang lại mừng”. Khổng Minh ưng ý, bèn sai người nhà bày những món đó ra để bốn người cùng nhau “trăm phần trăm”. Đang ăn, Lưu Bị lỡ mồm nói:
- Tại hạ có việc xin nhờ vả tiên sinh.
Nghe đến chữ “nhờ” Khổng Minh lập tức móc tay vào họng, mửa ra toàn bộ những gì vừa nuốt vào, đuổi ba anh em Lưu Quan Trương ra khỏi nhà.
Chờ khách đi khuất núi Ngọa Long Cương, Khổng Minh phu nhân mới hỏi chồng:
- Không muốn giúp người ta thì thôi, việc gì phải làm như vậy. Bất quá ông bảo tôi đi mua những thứ kia trả lại cho họ có hơn không?
Khổng Minh Gia Cát Lượng quát tướng lên:
- Bà thì biết cái gì? Mấy thằng ấy mua phải rượu rởm, đồ nhắm cũng là loại hết “đát”, tôi đã từng tiếp bao nhiêu quan anh ở các nhà hàng, tôi biết ngay, nhưng phải chờ đến lúc nó nói mới có cơ hội móc họng nôn ra, may mà kịp thời chứ không thì chết không kịp ngáp. Còn cái vé du lịch, bà để đấy tôi dùng.
Bà vợ biết thế bèn sai người nhà chạy theo giải thích cho ba anh em Lưu Quan Trương biết. Lưu Bị thở dài:
- Dân gian nói “ba lần cầu Khổng Minh” cấm có sai.
Muốn biết lần thứ ba cầu hiền có thành công không, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm