Tam Quốc hài: Một viên tướng nổi tiếng đã bị chết vì cung nữ nắm chặt cái mấu
Hồi trước nói Lý Thôi, Quách Dĩ bị Tào Tháo đuổi vào rừng làm cướp. Một lần bắt được 2 thái giám và 1 cung nữ bèn bắt khai về vua, nếu không sẽ bị lột da làm thuyền. Một thái giám cầm dao tự tử. Thái giám kia nói:
- Hai đứa bay đưa cho tao cái nĩa.
Sau khi cầm cái nĩa trong tay, ông ta đâm tới tấp, đâm túi bụi vào người, vừa đâm vừa gào lên:
- Đâm thủng để giặc cỏ chúng mày đừng hòng mà dùng da tao làm thuyền.
Còn cung nữ, nét mặt hình như có vẻ hơi sờ sợ. Thấy vậy Lý Thôi hỏi:
- Khai mau, biết những gì về vua?
Cô cung nữ im lặng làm Lý Thôi tức điên lên đưa mắt ra hiệu cho một tên “trâu mộng” đứng sau. Tên kia cởi khố ra, tồng ngồng sát mặt cung nữ ra ý dọa sẽ làm nhục cô:
- Khai không?
- Hơi khai khai!
Thôi, Dĩ ngán ngẩm tha cho cung nữ về. Vì cô cung nữ này không biết đường nên Lý Thôi quyết định lấy ngựa đưa cô về, nhân tiện dò la tin tức. Hẳn có người sẽ hỏi Lý Thôi có sợ về kinh đô sẽ bị bắt giữ? Câu trả lời là không, vì bị bắt hay không bị bắt do tác giả Con Cat Diễn Nghĩa quyết định.
Nay nói cô cung nữ ngồi phía sau Lý Thôi, ngựa phi như bay. Dọc đường cứ vài phút Lý Thôi lại hú lên những tiếng kêu hoang dại. Khi ngựa đến nơi, người nhà cung nữ hỏi:
- Cô làm gì khiến anh ta la hét ầm lên vậy?
- Tôi chỉ vòng tay và nghiến răng nắm chặt cái mấu ở đầu yên ngựa thôi.
- Nhưng con ngựa này đâu có yên, lấy đâu ra mấu?
Cô gái quay lại nhìn thì thấy Lý Thôi đã chết tự bao giờ. Chỉ còn Quách Dĩ lang thang trong rừng. Một hôm Quách Dĩ bị một bộ tộc ăn thịt người bắt giữ. Quách Dĩ sợ quá, chợt nhớ khi xưa Đổng Trác khoe có quen người ngoài hành tinh và dạy cả thần chú để gặp họ, Dĩ bèn kêu lên cầu may:
- Hipteen Sinja (nghĩa là “xin chào”). Chết tôi rồi, người ngoài hành tinh ơi!
Bỗng từ trên trời cao có tiếng vọng xuống:
- Hipteen Sinja! Tướng quân chưa chết hẳn đâu, hãy nhặt hòn đá lớn dưới chân lên và đập vào đầu tên tộc trưởng đội mũ lông chim!
Quách Dĩ vội nghe theo, nhặt hòn đá lên và đập vào đầu tên tộc trưởng trước mặt, cả bộ tộc ăn thịt người rít lên giận dữ. Từ trên trời cao, tiếng vọng lúc nãy lại vang lên:
- Đấy, bây giờ tướng quân mới thực sự chết hẳn!
Số phận của Quách Dĩ lúc bấy giờ thật là nguy cấp, nhưng kệ đi. Xin mời xem hồi sau... sẽ rõ chuyện khác.

Trần Nhật JapXem thêm