Tam Quốc hài: Khi thi với cầm thú nên thắng, hòa hay thua là hợp lý nhất?Hồi trước nói Tào Tháo đi đánh Viên Thuật, ngang qua trại Lưu Bị được dâng hai cái đầu, Tháo giật mình thấy là đầu Dương Phụng, Hàn Tiêm, hỏi sao lại giết hai người ấy?
Lưu Bị thưa rằng hai người này coi Nghi Ðô, Lương Gia nhưng thả quân cho ăn cướp của dân, ai cũng ta thán. Bởi thế Bị có tổ chức cuộc thi “Chạy đua cùng cầm thú” và mời hai người đến đua. Tào Tháo hồi hộp hỏi:
- Kết quả thế nào?
- Dương Phụng thua cầm thú, Hàn Tiêm thắng cầm thú.
- ?
- Tôi luận tội Dương Phụng “không bằng cầm thú”, Hàn Tiêm “hơn cả cầm thú”, rồi đem chém đầu cả hai đứa.
Tào Tháo choáng, nghĩ thầm nếu mình tham gia mà chạy bằng cầm thú, chắc nó bảo mình “ngang hàng với cầm thú”? Từ đó Tào Tháo đề phòng Lưu Bị.
Viên Thuật cho Lý Phong giữ chân Tào Tháo để mình qua sông về Hoài Nam. Tào Tháo ngày đêm công thành, Lý Phong lo lắng quá nên phát bệnh nặng.
Tạm bỏ qua chuyện công thành, nay hãy nói chuyện về Lý Phong, vốn khi trẻ yêu một cô gái sắc nước hương trời. Một hôm, Lý Phong luyện võ công bị thương rất nặng, thầy thuốc nói không thể qua khỏi. Vào thăm, thấy chàng đang hấp hối trên giường bệnh, người yêu Lý Phong lao tới ôm chầm lấy, thì thầm gọi tên chàng. Lý Phong gượng tỉnh và mấp máy nói qua hơi thở:
- Có lẽ ta sẽ không qua được, ta chỉ tiếc rằng... từ ngày đầu tiên mình yêu nhau đến bây giờ... chưa khi nào được nhìn thấy thân hình của nàng. Hãy giúp... ta...
Người yêu Lý Phong nghe thế thoáng lưỡng lự mặc dù phòng đóng kín mít, nhưng rồi vì tình yêu, nàng vẫn từ từ cởi đồ trên người để người yêu ngắm. Như được tiếp sức sinh lực, Lý Phong dần dần hồi tỉnh và qua được cơn hiểm nghèo, sau đó hai người thành đôi.
Nay nói chuyện Lý Phong bị Tào Tháo công thành nên đâm ra ốm nặng. Một hôm, thấy trong người không được tự nhiên như thường ngày, Lý Phong cho gọi vợ, tức cô gái xinh đẹp ngày xưa đến bên giường:
- Bà nó à! Hôm nay tôi thấy khó ở quá!
Câu chuyện ngày xưa trở về trong ký ức của bà lão làm bà bừng tỉnh. Bà thì thào:
- Tướng công, xin hãy quay mặt vào tường. Bao giờ tôi tôi bảo quay ra thì mới được quay ra nghe!
Khi chồng vừa quay mặt vào, bà lão từ từ cởi đồ ra như ngày nào rồi nói:
- Xong rồi! Tướng công hãy quay lại nhìn đi!
Lý Phong quay ra nhìn, mắt trợn lên, nấc mạnh rồi từ từ quay vào trong đi luôn! Quân của Lý Phong mất chủ đầu hàng cả.
Muốn biết sự việc tiếp theo diễn ra thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm