Tam Quốc hài: Gia tài còn lại một vòi nước trong cũng không giữ đượcHồi trước nói Mạnh Hoạch định làm phản nhưng đã bị Khổng Minh thuyết phục bằng chiến thuật “ngồi im toàn thắng ắt về ta”. Sau khi Tào Phi lâm bệnh chết, Gia Cát Lượng tham vọng tấn công lên phía Bắc, nhưng lời đầu tiên ông nói với Lưu Bị ngày xưa quả nhiên ứng với cả một giai đoạn, quân Thục chỉ có “nhân hòa”, không được “thiên thời, địa lợi”, Khổng Minh thường xuyên bị những thứ đâu đâu cản trở, cho nên mấy lần ra Kỳ Sơn đều không thành công.
Ví như có lần Khổng Minh bị bệnh lạ, “hai hòn bi” của ông chuyển sang màu xanh. Lập đàn cầu các kiểu mà bệnh không khỏi, thậm chí hai hòn bi ngày càng xanh đậm hơn. Cho rằng đây là ý trời nhưng Khổng Minh vẫn đi gặp thầy thuốc, sau khi khám xét kỹ càng, thầy thuốc phán:
- Thừa tướng cho tôi được nói thật.
- Bệnh tình ta thế nào ông cứ nói toạc móng lợn ra, còn biết đường lo liệu.
- Thừa tướng, ngai sẽ chết nếu không cắt bỏ hai hòn bi.
Khổng Minh choáng váng:
- Ông có điên không đấy. Như thế thì còn gì là đời nữa?
Thầy thuốc giải thích:
- Hoạn quan còn cắt cả vòi, ngài cắt có mỗi bi, kinh nghiệm cho thấy hoạn sót còn máu hơn cả người thường.
Nghe xong Khổng Minh lấy làm ứng ý, cho phép thầy thuốc cắt bỏ cả hai hòn bi cái rẹt. Nhưng hai tuần sau Khổng Minh lại tìm đến thầy thuốc:
- Ta nghĩ đang có một vấn đề rất lớn, cái cần của tôi hoàn toàn có màu xanh rồi.
- Tôi nghĩ cần phải cắt cả cái cần.
- Điên à? Gia tài còn lại mỗi vòi nước trong mà cắt đi thì còn gì là đời.
- Nhưng không cắt sẽ chết, thừa tướng cần phải sống để tiếp tục chinh phạt nước Ngụy chứ?
Thế là “cái cần” cùng bị cắt nốt, thay vào đó là cái ống nhựa. Một thời gian sau Khổng Minh quay lại với thái độ giận dữ:
- Thầy thuốc, cái ống nhựa đã chuyển sang màu xanh rồi.
Lần này khám thầy thuốc khám tất tần tật, nghĩa là khám cả quần áo rồi nói:
- Cả bi và cần của ông bị màu xanh từ cái quần Jeans mới nó bám sang.
Khổng Minh ngã vật ra, miệng la lớn:
- Thật là ý trời mà. Từ ngày tiên đế từ Hồ Nam về Bạch Đế rồi mất, ta bận đến mức không có thời gian giặt quần áo nữa.
Từ đấy sức khỏe và tinh thần không được tốt nên cho đến lúc chết, thành tích lớn nhất trong việc chinh phục nước Ngụy của Khổng Minh chỉ là là chiêu hàng được Khương Duy về nước Thục. Đối thủ lớn của Khổng Minh là Tư Mã Ý cũng qua đời không lâu sau đó.
Muốn biết sự việc tiếp theo thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm