Tam Quốc hài: Doreamon đau đầu vì cửa thần thành cửa thần kinhHồi trước nói Tấn Vũ Đế vẫn để cho ba vị vua cuối cùng thời Hậu Tam Quốc được vui thú điền viên, sống cuộc đời yên bình bên cây đa bến nước. Nhưng câu chuyện chưa dừng ở đây, bởi Bến Nước còn gọi là Thủy Hử, mà Thủy Hử lại có rất nhiều chuyện.
Bởi thế sự trong thiên hạ loạn lạc đều vì quyền, vì tình, và vì tình... cờ. Là một người hào phóng và tốt bụng, nhưng Tấn Vũ Đế cũng xa hoa lãng phí và dâm dục quá độ, khoan dung đối với tham nhũng và lãng phí của cải. Việc này khiến cho khi con trai là Tư Mã Trung lên ngôi, tức Tấn Huệ Đế đã không thể cai trị tốt đất nước, để xảy ra Loạn Bát vương.
Khi mèo máy Doreamon đi lạc vào thời “hậu Tam Quốc tiền Loạn Bát vương” thì cánh cửa thần bị trục trặc, tự nhân bản rồi phát tán vào quá khứ lẫn tương lai, làm các anh hùng lẫn anh khùng vô tình đi qua cửa lưu lạc khắp các miền không gian và thời gian. Cho đến khi Doreamon du lịch về năm 1122, năm mà Tống Giang quy thuận triều đình thì cửa thần cũng hết trục trặc, từ đó người ta cho rằng cửa thần sản suất năm 2112 là do ý trời, trời thích Toán học và cũng thích đem mấy con số 1 và 2 đó để người đời sau có cớ viết loạt bài này.
Cũng do ý trời mà thêm một sự tình cờ kỳ diệu nữa, cũng thời gian này ở Đại Việt phía Nam thành lập huyện Tống Giang. Rồi ở huyện Tống Giang lại xuất hiện cuốn sách kể chuyện những tình huống thời trước thời sau, chuyện xưa chuyện nay, chuyện buồn chuyện cười và chuyện buồn cười.
Sách có nội dung dài vô tận kể về muôn vàn chuyện, ví dụ như chuyện Tống Giang và 108 anh em du lịch huyện Tống Giang bằng cửa thần, bàn đá mà anh em Lương Sơn vẫn ngồi để ngắm bến nước mỗi khi về đây nay được gọi là di tích lịch sự.
Sách cũng giải thích tại sao thời Tam Quốc có Khổng Minh Gia Cát Lượng hành nghề quân sư, thì thời Thủy Hử cũng có các chuyên gia cố vấn quân sự Khổng Lượng và Khổng Minh.
Sách cũng giải thích tại sao ra đời thời nảo thời nào mà nội dung đã có những chuyện kể thời nay, thậm chí kể chuyện hằng ngày. Chuyện này là do cửa thần của Doreamon đã đưa nhân vật xưa về thời nay để gặp chuyện, rồi lại đưa người nay về thời xưa để kể chuyện cho người chép sách, sách được chép xong quay lại thời nay để đăng online hằng ngày.
Chuyện vòng vo Tam Quốc sang Thủy Hử rồi lại quay về thời Tam Quốc là do cánh cửa của mèo máy Doreamon làm người ta lạc lối, từ đó dân gian đặt tên cuốn sách là Con Cat Diễn Nghĩa. Sách bắt đầu kể chuyện từ thời vua Linh Đế, đi qua thời Thủy Hử rồi quay lại thời vua Linh Đế, nội dung dài vô tận vì phần viết về Thủy Hử liên tục cập nhật hằng ngày, tuy dài ngắn có lúc khác nhau nhưng ngày nào cũng có.
Trước tiên hãy kể về thời vua Linh Đế, tức thời tiền Tam Quốc, thời này thế nào xin mời xem hồi sau sẽ rõ!

Trần Nhật JapXem thêm