Tam Quốc hài: Củ cà rốt bí ẩn bên trong pizama của Trình DụcHồi trước nói Tào Tháo tiếng tăm lẫy lừng, được phong hàm cấp đất, bèn tranh thủ tuyển bộ người để khởi nghiệp lớn. Trong làng Dĩnh Âm, có một nhà hai chú cháu cùng nọ ru nhau đi theo Tào Tháo. Người chú là Tuân Úc, có sở thích đi vòng quanh thế giới.
Sau những chuyến du hành nhiều ngày, khi trở về, Tuân Úc kể cho dân làng nghe biết bao chuyện kỳ thú. Từ đó, họ coi Úc như nhà thông thái và có chuyện gì cũng tới xin lời khuyên. Một hôm, trong làng có người mắc kẹt trên cây không xuống được, dân làng lại tới hỏi ý kiến. Tuân Úc nói:
- Hãy mang đến một sợi dây thừng, quăng cho người đó để anh ta buộc dây quanh người, rồi kéo xuống.
Dân làng làm theo lời khuyên ấy và người đàn ông tội nghiệp kia chết ngay sau khi rơi trên cây xuống. Mọi người hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra? Tại sao anh ta lại chết?
Tuân Úc trầm ngâm một lát rồi đáp:
- Ờ, tôi cũng không biết. Tôi nhớ có lần đi qua một ngôi làng, người ta cũng cứu người kẹt dưới giếng bằng cách ấy mà.
Tháo nghe chuyện của Tuân Úc xong rồi mừng lắm nói rằng: Người này thật là Tử Phòng của ta! Rồi cho làm hành quân tư mã. Người cháu Tuân Úc trước đã làm hoàng môn thị lang, Tháo cho làm hành quân giáo thụ.
Một hôm Tuân Du nói với Tháo:
- Tôi nghe ở Duyện Châu có một người hiền sĩ, vốn ở Ðông An, họ Trình tên Dục, tự là Trọng Ðức. Người ấy chúa công nên dùng.
Nói về Trình Dục, đó là người đọc sách, thích làm vườn. Có lần lên thành phố, thấy người ta mặc bộ pizama, Trình Dục khoái lắm bèn mua vài bộ về dùng. Trình Dục thích pizama đến nỗi đặt tên cho khu vườn của mình là Pizama.
Vốn là người chăm chỉ lại ham học hỏi nên nông phẩm của Dục rất nổi tiếng, đến nỗi người ta mời đi dự “Hội nghị nông dân giỏi”. Trong hội nghị, chủ tọa cầm một củ cà rốt to tướng giơ lên cho mọi người nhìn thấy:
- Các bác có biết công nghệ nước ngoài đã cho ra đời những củ cà rốt to như thế này rồi không?
Trình Dục đứng lên cười ha hả:
- Tui tưởng các vị tìm được giống gì cao siêu, củ cà rốt này cũng to đấy nhưng chưa nhằm nhò gì so với củ cà rốt trong cái Pizama của tôi đâu!
Cả hội nghị cứng đơ, các ông há miệng ghen tị, các bà mủm mỉm cười mắt mở to tròn chớp chớp, chủ tọa lén nhìn xuống dưới thở dài.
Tào Tháo sai người mời, Trình Dục nhân lúc nông nhàn đến bái kiến, lại giới thiệu thêm Quách Gia, tự là Phụng Hiếu, ông này mới kinh. Muốn biết kinh thế nào xin mời xem những hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm