Tam Quốc hài: Chuyện sex không biết nói năng, nhưng mà quan hoạn vẫn rằng 'cấm ngay'Hồi trước nói chuyện mấy đứa cháu dính scandal khiến Hà Tiến thành ra thân bại danh liệt, vụ cuối cùng là đứa cháu họ xa của Hà Tiến là Hà Tiền mở cây xăng kinh doanh.
Hà Tiền đêm quên ăn ngày quên ngủ, nghĩ mãi cũng ra tuyệt chiêu khuyến mãi thu hút khách, bèn cho treo biển thông báo: “Đổ xăng ở đây có thể bạn sẽ được bắt thăm để có cơ hội hưởng sex miễn phí”. Nhưng kỳ lạ thay đàn ông chẳng bao giờ trúng, toàn các cung tần mỹ nữ bị vua bỏ quên, các nàng thiếp lẻ của quan không cần mua xăng vẫn nhận được phiếu trúng thưởng tháng đôi lần.
Một vị đại thần nghe nói thiếp yêu của mình từng bắt thăm và trúng số “được” phục vụ miễn phí thì tức điên người. Hôm sau vội đi gặp Trương Nhượng kể việc Hà Tiền mở cây xăng khuyến mãi sex kèm câu khích đểu:
- Việc này há chẳng phải là tổng xỉ vả những vị công công như ngài đây sao? Vì các công công có trúng thưởng thì cũng chỉ còn vòi nước trong, đâu có làm ăn gì được cho đời, chúng nó biết đời công công thay đổi kể từ ngày thôi đẩy mà.
Trương Nhượng nghe bằng tai nhưng cay ở mũi, quát bằng mồm:
- Đóng cửa cây xăng của chúng nó ngay.
- Bẩm công công, nó là cháu của Hà Tiến.
Trương Nhượng vội cùng bọn Thập Thường Thị giả chiếu của Hà Thái Hậu cho gọi Hà Tiến và Hà Tiền vào cung rồi giết cả hai người. Viên Thiệu nghe tin bèn thông báo cho các quan. Một mặt gọi Thứ sử Tây Lương là Đổng Trác về tiếp ứng, một mặt dẫn quân lính sấn vào trong cung, hễ gặp tên quan hoạn nào là giết liền, thành ra nhiều kẻ không râu bị giết lầm.
Đổng Trác dẫn đại quân vào thành thì sự việc đã đâu vào đấy liền đem binh đóng ngoài thành, việc đầu tiên là giả vờ chỉ thích đi du lịch để các quan mất cảnh giác. Đi nhiều nhất là du lịch Ma Cao, đi nhiều đến mức Lý Nho là người thân cận cũng phải tò mò hỏi, Trác gắt:
- Tất nhiên là hay rồi. Phải động não một tí chứ cái gì cũng phải giải thích còn ra hệ thống cống rãnh gì nữa.
Thật ra lý do đơn giản là Đổng Trác nhiều tiền nhiều của quá nên phải thường xuyên đến thiên đường thuế.
Dần dần, mặc dù từ ngày tiến vào kinh đô vẫn lấy danh nghĩa giúp triều đình chống hoạn quan, nhưng Đổng Trác ra vào tự do nơi chốn cung đình, không kiêng kỵ gì hết. Một hôm được Lý Nho tư vấn, Đổng Trác cho người phao tin mình được người ngoài hành tinh xuống để giúp vua trị nước. Dân chúng vốn thật thà lại có tính tò mò nên có nhiều người tin chuyện!
Muốn biết người ngoài hành tinh đã giúp Đổng Trác và đồng minh thế nào, xin mời xem mấy hồi sau nữa mới rõ, còn hồi sau là chuyện Đổng Trác làm việc kinh thiên động địa hơn nhiều.

Trần Nhật JapXem thêm