Tam Quốc hài: “Chứng xơ cứng” và “mất trí nhớ” rất tốt cho quan hệ vợ chồngHồi trước nữa nữa nói lúc bấy giờ Lý Thôi tự phong làm Đại Tư Mã, Quách Dĩ tự xưng là Đại Tướng Quân, hoành hành không nể nang ai cả. Thái úy Dương Bưu bàn cần phải làm cho hai đứa tự hại nhau mới thoát được nạn, vua nhất trí và nghĩ ra một kế.
Một hôm vua ban cho Quách Dĩ một người thiếp trẻ đẹp, đẹp đến nỗi giá như thời đó không có Điêu Thuyền thì nàng đã là Hoa hậu Trung Hoa rồi. Đêm tân hôn, Quách Dĩ bước vào phòng với dáng hiên ngang, ha hả rất tự tin:
- Em yêu, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng ngay bây giờ!
Sau khi “hì hục” hoàn thành nghĩa vụ, Quách Dĩ đi sang phòng khác ngủ riêng để đảm bảo sức khỏe.
Được mươi phút lại thấy Quách Dĩ đi vào phòng với dáng hiên ngang và nụ cười ha hả tự tin:
- Em yêu, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng ngay bây giờ!
Nói rồi cụ tiếp tục “hoàn thành nghĩa vụ người chồng” rất nhiệt tình. Xong, Quách Dĩ sang phòng khác nghỉ ngơi. Người thiếp vô cùng hạnh phúc tắt đèn chuẩn bị đi ngủ, nhưng vừa chợp mắt đã thấy Quách Dĩ vào “với dáng hiên ngang và nụ cười ha hả tự tin”:
- Em yêu, anh sẽ làm tròn nghĩa vụ của người chồng ngay bây giờ!
Lại tiếp tục với sự mạnh mẽ như lần đầu vậy, người thiếp lả người chỉ đủ sức để nghĩ: “Phải nhờ vợ của Lý Thôi tư vấn mới được” rồi lăn ra ngủ. Thế nhưng tối hôm ấy Quách Dĩ còn đập cửa phòng vợ để “làm tròn nghĩa vụ của người chồng” thêm dăm bảy lần nữa.
Hôm sau người thiếp ấy vội tìm vợ của Lý Thôi và kể hết sự tình, nhờ tư vấn xem tại sao Quách Dĩ có thể “nhiều lần” và lần nào cũng mạnh mẽ như vậy. Vợ Lý Thôi cũng không biết bèn hỏi chồng. Vốn vừa yếu vừa đuối, nghe tin ấy Lý Thôi có phần cay cú bèn nói:
- Đó là do Quách Dĩ mắc hai chứng bệnh, hai chứng bệnh đó kết hợp với nhau thành ra lại hay trong chuyện chăn gối, đó là “chứng xơ cứng” và “mất trí nhớ”!
Người thiếp về thuật lại chuyện cho Quách Dĩ, Dĩ giận lắm, nói rằng:
- Ta với Lý Thôi cùng toan việc lớn với nhau, nay bỗng dưng nói xấu ta với lũ đàn bà.
Nói rồi mang lính sang đánh, Lý Thôi lập tức đem quân ra đối chọi. Dương Phụng nghe tin Lý Thôi, Quách Dĩ đánh nhau thì mừng quá bèn nửa đêm lén đưa vua về Lạc Dương khẩn cấp.
Quách, Dĩ được tin vội đàm phán tạm thời giảng hòa và đem quân đuổi theo. Vua đang lúc nguy cấp thì may có Từ Hoảng cứu giá về Lạc Dương. Lúc bấy giờ khí vận đời nhà Hán thực là suy đốn.
Muốn biết diễn biến tiếp theo thế nào, xin mời xem hồi sau sẽ rõ.

Trần Nhật JapXem thêm