Nguồn gốc tên gọi Yên BáiYên Bái là tên được lấy từ tên làng Yên Bái, khi ngày 11/4/1900 thực dân Pháp thành lập tỉnh Yên Bái gồm có phủ Trấn Yên, hai châu Văn Chấn, Văn Bàn và thị xã tỉnh lỵ đặt tại làng Yên Bái. Từ năm 1910 - 1920 chuyển châu Lục Yên (tỉnh Tuyên Quang) và châu Than Uyên (tỉnh Lai Châu) vào tỉnh Yên Bái, từ năm 1945 đã có nhiều lần tách nhập một phần hoặc cả tỉnh.

Yên Bái hiện nay bao Thành phố Yên Bái, Thị xã Nghĩa Lộ và 7 huyện: Lục Yên, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình. Yên Bái có tất cả 180 xã, phường, thị trấn.

Trần Nhật GiápXem thêm