Nguồn gốc tên gọi Vĩnh PhúcVĩnh Phúc được thành lập vào ngày 12/2/1950 do kết hợp hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Thọ cũ, nhưng do nhiều lần tách nhập nên Vĩnh Phúc hiện nay bao gồm tỉnh Vĩnh Yên và thị xã Phúc Yên trước đây. Trong thời kỳ Pháp tạm chiếm đóng miền Bắc giai đoạn 1946-1954, tỉnh này còn có tên gọi là tỉnh Vĩnh Phúc Yên, bảo gồm cả hai tỉnh Vĩnh Yên và Phúc Yên.

Vĩnh Phúc hiện nay bao gồm Thành phố Vĩnh Yên, Thị xã Phúc Yên và 7 huyện: Bình Xuyên, Lập Thạch, Sông Lô, Tam Dương, Tam Đảo, Vĩnh Tường, Yên Lạc. Vĩnh Phúc có tất cả 15 phường, 105 xã và 16 thị trấn.

Trần Nhật GiápXem thêm