Nguồn gốc tên gọi Trà VinhTrà Vinh là một địa danh gốc Khmer tên tiền thân là Tra Vang có thể là biến âm từ "prha trapenh" có nghĩa là ao, ao Phật hay ao linh thiêng. Vì cho rằng ngày xưa người ta đã đào được tượng Phật dưới ao ở vùng đất này. Thời nhà Nguyễn thì Trà Vinh là tên phủ sau thành huyện thuộc phủ Lạc Hóa tỉnh Vĩnh Long, được lập ra năm 1832.

Hiện nay Trà Vinh bao gồm Thành phố Trà Vinh và 7 huyện: Càng Long, Châu Thành, Cầu Kè, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Trà Cú, Duyên Hải. Trà Vinh có tất cả 94 xã, phường và thị trấn.

Trần Nhật GiápXem thêm