Nguồn gốc tên gọi Quảng TrịQuảng Trị tồn tại với tên gọi Cựu dinh Quảng Trị thuộc vào trấn Thuận Hóa trong suốt gần 300 năm. Đến sau khi Gia Long lên ngôi năm 1802, đã đặt lại Cựu dinh thành dinh Quảng Trị, năm 1827 dinh Quảng Trị nâng lên thành trấn Quảng Trị, năm 1832 trấn Quảng Trị đổi thành tỉnh Quảng Trị.

Quảng Trị hiện nay bao gồm Thành phố Đông Hà, Thị xã Quảng Trị và 8 huyện: Cam Lộ, Đảo Cồn Cỏ, Đa Krông, Gio Linh, Hải Lăng, Hướng Hóa, Triệu Phong, Vĩnh Linh. Quảng Trị có tất cả 101 xã, 13 phường và 11 thị trấn.

Trần Nhật GiápXem thêm