Nguồn gốc tên gọi Quảng BìnhQuảng Bình là vùng đất được Chúa Nguyễn Hoàng đặt tên năm từ 1558, các tên gọi cũ khu vực này gồm: Bố Chính, Tân Bình, Lâm Bình, Tiên Bình, Tây Bình. Đời Lê Trung Hưng có tên là Tiên Bình. Năm 1604, đổi tên là tỉnh Quảng Bình, trong đó Quảng là sự rộng lớn.

Quảng Bình hiện nay bao gồm Thành phố Đồng Hới, Thị xã Ba Đồn và 6 huyện: Bố Trạch, Lệ Thủy, Minh Hóa, Quảng Trạch, Quảng Ninh, Tuyên Hóa. Quảng Bình có tất cả 7 thị trấn, 15 phường và 128 xã.

Trần Nhật GiápXem thêm