Nguồn gốc tên gọi Lạng SơnLạng Sơn là một trong 13 tỉnh được vua Minh Mạng thành lập đầu tiên ở Bắc Kỳ (năm 1831), tên gọi xuất phát từ danh xưng “xứ Lạng”.

Lạng Sơn hiện nay bao gồm Thành phố Lạng Sơn và 10 huyện: Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn, Hữu Lũng, Chi Lăng, Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập. Lạng Sơn có tất cả 5 phường, 14 thị trấn và 181 xã.

Trần Nhật GiápXem thêm