Nguồn gốc tên gọi Hậu GiangHậu Giang là địa danh có tên gọi bắt nguồn từ tên sông Hậu. Năm 1976 cũng từng có một tỉnh Hậu Giang thuộc miền Tây Nam Bộ, bị giải thể năm 1991 do bị chia thành tỉnh Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng, sau đó năm 2004 tỉnh Cần Thơ được chia thành thành phố Cần Thơ trực thuộc trung ương và tỉnh Hậu Giang hiện nay.

Hậu Giang hiện nay bao gồm Thị xã Vị Thanh, Thị xã Ngã Bảy và 5 huyện: Châu Thành, Châu Thành A, Long Mỹ, Phụng Hiệp, Vị Thủy. Hậu Giang có tất cả 71 xã, phường, thị trấn.

Trần Nhật GiápXem thêm