Nguồn gốc tên gọi Hà TĩnhHà Tĩnh có tên gọi từ năm 1831, khi vua Minh Mệnh chia tách Nghệ An để đặt tỉnh Hà Tĩnh.

Hiện nay Hà Tĩnh bao gồm Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Hồng Lĩnh và 10 huyện: Cẩm Xuyên, Can Lộc, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn, Kỳ Anh, Nghi Xuân, Thạch Hà, Vũ Quang, Lộc Hà. Hà Tĩnh có tất cả 259 xã, phường và thị trấn.

Trần Nhật GiápXem thêm