Nguồn gốc tên gọi Hà GiangTừ xưa vùng đất biên cương với tên gọi Hà Dương đã có từ rất lâu đời. Đến thời vua Lê Dụ Tông, năm 1705 lần đầu tiên tên địa danh Hà Giang xuất hiện, được ghi vào bài minh, khắc trên chuông chùa Sùng Khánh (xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên ngày nay). Chưa rõ lý do ghép vùng đất hay đổi tên để có tên gọi Hà Giang, nhưng ngày nay giải thích về ý nghĩa thì chữ "Hà Giang" có nghĩa là con sông nhỏ đổ vào dòng sông lớn.

Hà Giang ngày nay bao gồm Thị xã Hà Giang và 10 huyện: Bắc Mê, Bắc Quang, Đồng Văn, Hoàng Su Phì, Mèo Vạc, Quản Bạ, Quang Bình, Vị Xuyên, Xín Mần, Yên Minh.

Trần Nhật GiápXem thêm