Nguồn gốc tên gọi Bình PhướcBình Phước có tên gọi từ ngày 30/1/1971, khi Trung ương Cục miền Nam ra nghị quyết sáp nhập 2 tỉnh Bình Long, Phước Long thành một đơn vị trực thuộc Trung ương Cục.

Bình Phước có gồm 03 Thị xã: Đồng Xoài, Bình Long, Phước Long và 07 huyện: Bù Đăng, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Chơn Thành, Đồng Phú, Hớn Quản, Lộc Ninh, Phú Riềng. Bình Phước có tất cả 123 xã, phường và thị trấn.

Trần Nhật GiápXem thêm