Nguồn gốc tên gọi Bắc NinhBắc Ninh là tỉnh được được nhà Nguyên lập năm 1822 từ một phần xứ Kinh Bắc. Thời kỳ Hồng Bàng, nước Văn Lang chia làm có 15 bộ, bộ Vũ Ninh là vùng lãnh thổ thuộc phần lớn tỉnh Bắc Ninh hiện nay. Tên gọi Bắc Ninh có thể từ Kinh Bắc và Vũ Ninh mà thành.

Bắc Ninh hiện nay bao gồm Thành phố Bắc Ninh, Thị xã Từ Sơn và 06 huyện gồm: Gia Bình, Lương Tài, Quế Võ, Thuận Thành, Tiên Du, Yên Phong. Bắc Ninh có 129 xã, phường và thị trấn.

Trần Nhật GiápXem thêm