Nguồn gốc tên gọi Bạc LiêuBạc Liêu được phát âm theo tiếng Hán Việt từ tiếng Triều Châu là "Pô Léo", có nghĩa là xóm nghèo, làm nghề hạ bạc (chài lưới, đánh cá, đi biển). Ý kiến khác lại cho rằng "Pô" là "bót" hay "đồn", còn "Liêu" có nghĩa là "Lào" (Ai Lao) theo tiếng Khơme, vì trước khi người Hoa kiều đến sinh sống, nơi đó có một đồn binh của người Lào. Tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng tên gọi Bạc Liêu xuất phát từ tiếng Khmer Po Loenh, nghĩa là cây đa cao.

Hiện nay, Bạc Liêu bao gồm thị xã Bạc Liêu và 6 huyện là: Phước Long, Hồng Dân, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Đông Hải, Hòa Bình. Với 64 xã, phường và thị trấn.

Trần Nhật GiápXem thêm