Nguồn gốc tên gọi Bắc GiangBắc Giang thuộc bộ Võ Ninh thời vua Hùng dựng nước Văn Lang, đời Lý - Trần gọi là lộ Bắc Giang, đời Lê là phủ Bắc Hà, năm 1822 đổi là phủ Thiên Phúc, đến đời Tự Đức là phủ Đa Phúc. Đến nay chưa thấy tài liệu nào chứng minh, nhưng tên gọi Bắc Giang có nghĩa là phía bắc sông.

Hiện nay Bắc Giang có 1 thành phố và 9 huyện: Thành phố Bắc Giang, huyện Yên Thế, Tân Yên, Lục Ngạn, Hiệp Hoà, Lạng Giang, Sơn Động, Lục Nam, Việt YênYên Dũng. với 229 xã, phường và thị trấn.

Trần Nhật GiápXem thêm